• aktuelno
Dnevne novine
SRBIJA

Autor: Informer

04.04.2024

15:05

Hu­ma­ni­tar­ci u Ga­zi po­gi­nu­li zbog "po­gre­šne iden­ti­fi­ka­ci­je" - ovako se oni brane?! Mislili da gađaju "jednog palestinskog teroristu"

EPA Images

Vesti

Hu­ma­ni­tar­ci u Ga­zi po­gi­nu­li zbog "po­gre­šne iden­ti­fi­ka­ci­je" - ovako se oni brane?! Mislili da gađaju "jednog palestinskog teroristu"

Podeli vest

Na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba izra­el­ske voj­ske Her­ci Ha­le­vi ju­če je iz­ja­vio da je na­pad u ko­jem je u po­ja­su Ga­ze ubi­je­no se­dam hu­ma­ni­tar­nih rad­ni­ka do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je Svet­ska cen­tral­na ku­hi­nja re­zul­tat „po­gre­šne iden­ti­fi­ka­ci­je” u slo­že­nim uslo­vi­ma, ja­vlja AP.

On je ob­ja­vio re­zul­ta­te pre­li­mi­nar­ne is­tra­ge do­ga­đa­ja ko­ji je opi­sao kao "te­šku gre­šku".

- To ni­je tre­ba­lo da se de­si - re­kao je, ali ni­je sa­op­štio vi­še de­ta­lja.

Izra­el­ske od­bram­be­ne sna­ge (IDF) po­tvr­di­le su da su u na­pa­du na kon­voj hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je po­gi­nu­li dr­ža­vlja­ni Austra­li­je, Bri­ta­ni­je i Polj­ske, kao i Pa­le­stin­ci i oso­ba sa dr­ža­vljan­stvom SAD i Ka­na­de, na­vo­di Roj­ters. Or­ga­ni­za­ci­ja je sa­op­šti­la da su hu­ma­ni­tar­ci pu­to­va­li u dva blin­di­ra­na auto­mo­bi­la s lo­gom do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je i u još jed­nom vo­zi­lu, pre­no­si Be­ta.

Izra­el­ski list "Ha­a­rec" pi­še da su sla­ba di­sci­pli­na i sa­mo­vo­lja izra­el­skih ofi­ci­ra na te­re­nu osnov­ni uzro­ci smr­to­no­snog na­pa­da na hu­ma­ni­tar­ne rad­ni­ke.

Po­vod je bi­la na­vod­na iden­ti­fi­ka­ci­ja i sum­nja da je u kon­vo­ju "je­dan pa­le­stin­ski te­ro­ri­sta". Jed­na izra­el­ska je­di­ni­ca, na­vod­no, pre ula­ska kon­vo­ja u skla­di­šte iden­ti­fi­ko­va­la je na­o­ru­ža­nog mu­škar­ca, pi­še list po­zi­va­ju­ći se na ne­i­me­no­va­ne zva­nič­ni­ke mi­ni­star­stva od­bra­ne. Kad je kon­voj od tri vo­zi­la na­pu­stio ha­lu, taj mu­ška­rac vi­še ni­je bio u nje­mu. Ipak, na­re­đen je na­pad dro­no­vi­ma na jed­no od vo­zi­la. Ne­ko­li­ko put­ni­ka na­pu­sti­lo je po­go­đe­no vo­zi­lo i pre­šlo u dru­ga dva. Na­sta­vi­li su vo­žnju, čak su i oba­ve­sti­li nad­le­žne izra­el­ske vla­sti šta se do­go­di­lo i da su na­pad­nu­ti. Ne­ko­li­ko se­kun­di ka­sni­je još jed­no vo­zi­lo po­go­di­la je ra­ke­ta, a tre­ća je eks­plo­di­ra­la ka­da su po­ku­ša­li da pre­ba­ce ra­nje­ni­ke u tre­će vo­zi­lo.

Foto: Reuters

Izraelska vojska u Gazi

Polj­ska zah­te­va od­šte­tu od Izra­e­la za po­ro­di­ce sed­mo­ro hu­ma­ni­ta­ra­ca, a pred­sed­nik par­la­men­ta Ši­mon Ho­lov­nja za­tra­žio je da se slu­čaj is­tra­ži i ka­zni kao rat­ni zlo­čin. Polj­sko tu­ži­la­štvo otvo­ri­lo je is­tra­gu.

Osni­vač hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je Svet­ska cen­tral­na ku­hi­nja Ho­ze An­dres iz­ja­vio je da izra­el­ska vla­da tre­ba od­mah da ob­u­sta­vi ubi­ja­nje ci­vi­la i hu­ma­ni­tar­nih rad­ni­ka, kao i da otvo­ri vi­še kop­ne­nih pu­te­va za do­sta­vlja­nje hra­ne i le­ko­va za po­jas Ga­ze i za­poč­ne mi­rov­ne pre­go­vo­re. U autor­skom tek­stu za "Nju­jork tajms" po­ru­čio je Izra­e­lu da ne mo­že da do­bi­je rat iz­glad­nji­va­njem ce­log pa­le­stin­skog na­ro­da, pre­no­si Tan­jug.

Po­sle ovog te­škog in­ci­den­ta bro­do­vi ko­ji no­se hu­ma­ni­tar­nu po­moć na­me­nje­nu sta­nov­ni­ci­ma po­ja­sa Ga­ze okre­nu­li su se i vra­ća­ju se na Ki­par.

 

IDF: He­zbo­lah od­go­vo­ran za ra­nja­va­nje mi­rov­nja­ka u ju­žnom Li­ba­nu

Pri­pad­ni­ci mi­rov­nih sna­ga UN ra­nje­ni u su­bo­tu u ju­žnom Li­ba­nu, za šta su li­ban­ski zva­nič­ni­ci okri­vi­li Izra­el, po­vre­đe­ni su u eks­plo­zi­ji bom­be ko­ju je po­red pu­ta po­sta­vio He­zbo­lah, tvr­de Izra­el­ske od­bram­be­ne sna­ge (IDF). Pre­ma na­vo­di­ma Or­ga­ni­za­ci­je uje­di­nje­nih na­ci­ja za nad­zor pri­mir­ja, če­ti­ri po­sma­tra­ča su bi­la u pe­šač­koj pa­tro­li i ra­nje­ni su na­kon što je "bom­ba eks­plo­di­ra­la u bli­zi­ni me­sta na ko­jem su se na­la­zi­li", pre­no­si Tan­jug.


Ostavite komentar

Pravila komentarisanja:

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Prednost u objavljivanju komentara imaće registrovani korisnici. Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Informer.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove redakcije Informera ili portala Informer.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Sugestije ili primedbe možete da šaljete na redakcija@informer.rs.

sledeća vest

Izbori 2024

Vesti

TV

JOŠ TV VESTI

Hronika

Sport

Zabava

JOŠ Zabava VESTI

Magazin

Džet set

Srbija

Novi olimpijski bazen za nove šampione!
Futog

Novi olimpijski bazen za nove šampione!

Prеmijеr Miloš Vučеvić i gradonačеlnik Novog Sada Milan Đurić, sa ministrom građevinarstva Goranom Vеsićеm i prеdsеdnicom Pokrajinskе vladе Majom Gojković, obišli su u Futogu završne radove na Sportskom kompleksu u oviru koga je i nov olimpijski bazen.

28.05.2024

18:54

Da l' da gledaš il' da jedeš! Darko je vatrgosac, ali i vrstan umetnik!
Srbija

Da l' da gledaš il' da jedeš! Darko je vatrgosac, ali i vrstan umetnik!

Vatrogasac Darko Sinđelić iz Ivanjice ima nesvakidašnji hobi. Za neke je to umetnost, jer kako nazvati skulpture koje on pravi rezbarenjem voća i povrća! Njegova dela sve češće krase stolove na veseljima u Čačku i okolini, ali se za ovo neobično umeće jednog vatrogasca čulo i u čitavoj Zapadnoj Srbiji.

28.05.2024

15:31